Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби Харківської гімназії № 13

Загальна декларація прав людини

Закон України "Про освіту"

КОНВЕНЦІЯ про права дитини від 20 листопада 1989 року

ПОСТАНОВА Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 р. N 111 Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про протидію торгівлі людьми

Положення про Психологічну службу у системі освіти України

Наказ Міністерства освіти і науки України № 509 від 22.05.2018 року Про затверждення Положення про психологічну службу у системі освіти України

Діяльність психологічної служби відбувається згідно наступних нормативно-правових документів:

Конституція України,

Декларація прав людини,

Конвенція ООН про права дитини,

«Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей»,

Закон України «Про загальну середню освіту»із змінами 2016 року (ВВР), 1999, № 28, ст.230),

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-III (ВВР України, 2001, № 30, ст. 142),

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 року № 2342-IV (із змінами внесеними Законом України від 07.10.2010 року № 2592-V),

Закон України від 15.11.2001 року № 2789- «Про попередження насильства в сім’ї» (ВВР України, 2002 № 10, ст. 70),

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (редакція станом на 08.10.2016),

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»,

Закон України від 18.01.2001 року № 2235- Ш «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ВВР України, 1991р., № 2011-XII),

Указ президента України від 18 січня 1996 року N 63/96 про Національну програму «Діти України»,

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження КМУ від 14.12.2016 року № 988-р,

Постанова Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.20011 року № 872,
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»,

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується у навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 20.05.2001 року № 330),

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»,

наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи» від 09.09.2005 року № 1965,

наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх та забезпечення належної роботи соціальних педагогів навчальних закладів» від 23.08.2006 N 631,

наказ Міністерства освіти і науки України «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту» від 29.10.10 року № 1023,

наказ «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах» від 14.06.2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106,

лист Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів» від 15.06.2004 року № 1/9-324,

лист Міністерства освіти і науки України «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби» від 17.09.2015 року № 1/9-442,

лист Міністерства освіти і науки України «Про здійснення соціально-педагогічного патронажу» від 07.05.2007 року №1/9-263,

лист Міністерства освіти і науки України «Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх» 14.09.2009 року 1/9-632,

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 року № 872.

З метою посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів системи освіти України, відповідно до нормативно-правових документів діяльності працівників психологічної служби системи освіти, робота психологічної служби буде спрямована на:

─ підвищення власної психологічної і професійної компетентності, безперервну освіту і самовдосконалення, опанування інноваційними методами і технологіями, надання психологічних і соціальних послуг;

─ інформаційно-методичне забезпечення системи управління освітою (профілактика і усунення факторів негативного впливу в освітньому середовищі на розвиток особистості учнів);

─ психологічне проектування (система психологічних, педагогічних,

соціальних дій щодо створення розвивального освітнього середовища);

─ психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти поставленим завданням, віковим і психологічним можливостям учнів);

─ забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг (система дій, спрямованих на контроль якості послуг).

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» психологічна служба спрямовуватиме свою роботу на впровадження демократичної культури через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей, а також реалізуючи таким чином державні (регіональні, місцеві) програми:

1. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 № 119 «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, у т. ч. у зоні проведення АТО;

2. Розпорядження Президента України від 23.11.2015 року № 1393 «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»;

3. Регіональна «Програма забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2016-2017 роки»;

4. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242);

5. Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2017 роки.

6. Міська програма захисту дітей від жорстокості, насильства та розпусти;

7. Міська програма запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням, жебракуванню;

8. Програма про запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні;

9. Обласна програма протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії;

10.Програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

11.Програма правової освіти Харківської області.

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки

Кiлькiсть переглядiв: 214

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.