Тренінг № 6 " Спілкування і розбудова стосунків" 9-А клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Сприяти розвитку навичок ефективного спілкування з дорослими та однолітками.
На тренінгу учні розпізнавали вербальні і невербальні засоби комунікації; пояснювали, які існують перепони у спілкуванні; називали складові формули здорових стосунків; демонстрували готовність працювати над удосконаленням своїх стосунків із дорослими та однолітками.

/Files/images/1trenngi/100_8659.JPG /Files/images/1trenngi/100_8664.JPG

Тренінг № 8 " Види і наслідки конфліктів" 6-В клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Відпрацювання навичок запобігання, аналізу і конструктивного розв`язання конфліктів, виховання толерантного ставлення до людей, які мають інші смаки, погляди чи переконання.
На тренінгу учні пояснювали значення термінів "конфлікт", "конфлікт поглядів"," конфлікт інтересів"; розпізнавали конфлікти поглядів і конфлікти інтересів; наводили приклади толерантного розв`язання конфлікту поглядів; називали чотири способи розв`язання конфлікту інтересів і приклади ситуацій, в яких ці способи є доречними; демонстрували здатність аналізувати конфлікти: розпізнавати конфліктні ситуації, визначати мету учасників конфлікту, а також, які способи розв`язання конфлікту вони обрали.

/Files/images/1trenngi/100_8640.JPG /Files/images/1trenngi/100_8642.JPG /Files/images/1trenngi/100_8644.JPG

Тренінг № 6 "Конструктивне розв`язання конфліктів" 7-Б клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Вчити учнів конструктивно розв`язувати конфлікти.
На тренінгу учні пояснювали, чому важливо вміти розв`язувати конфлікти; називали способи подолання конфліктних ситуацій; розповідали, як поводитись у конфліктній ситуації; наводили приклади конструктивного розв`язання конфліктів.
/Files/images/1trenngi/100_8626.JPG /Files/images/1trenngi/100_8628.JPG /Files/images/1trenngi/100_8630.JPG
Тренінг 4 ( 8 клас) Тема " Безпека спілкування у мережі Інтернет" (вчитель - Петлевська В.О.)
Мета тренінгу: Протидіяти проявам насильства в учнівському середовищі, сприяти безпечному спілкуванню в мережі Інтернет.
Наприкінці заняття учні: називають переваги і недоліки Інтернету, пояснюють різницю між поняттями «булінг» і «кібербулінг»; демонструють уміння захищати персональні дані, уникати ризикованої поведінки у мережі Інтернет.

/Files/images/1trenngi/DSCF3523.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3526.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3527.JPG

Тренінг 6 (5 клас) Тема " Спілкування з дорослими" (вчитель-Петлевська В.О. )
Мета тренінгу: Сприяти розвитку комунікативних навичок, виховувати повагу до старших, мотивувати учнів звертатися до дорослих у разі виникнення проблем.
Наприкінці заняття учні: називають дорослих зі свого найближчого оточення, яким вони довіряють, до яких можуть звернутися в разі потреби; демонструють здатність долати сором’язливість у спілкуванні з новими вчителями, іншими працівниками школи; демонструють уміння розпитати дорогу, передати на проїзд у громадському транспорті, висловити прохання, надати допомогу
./Files/images/1trenngi/DSCF3514.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3517.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3520.JPG
Тренінг № 5 " Емоційна саморегуляція" 9-А клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Ознайомити з поняттям "емоційна саморегуляція", базовими емоціями, загальною стратегією та прийомами самоконтролю.
На тренінгу учні називали ознаки емоційної компетентності; пояснювали значення емоційної саморегуляції для здоров`я людини; розпізнавали базові емоції; демонстрували уміння застосовувати загальну стратегію і окремі прийоми самоконтролю (асоціацію і дисоціацію, рефреймінг).

/Files/images/1trenngi/100_8621.JPG /Files/images/1trenngi/100_8622.JPG /Files/images/1trenngi/100_8624.JPG

Тренінг № 5 "Стреси екстремальних ситуацій" 7-Б клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Ознайомити учнів з особливостями стресу у надзвичайних ситуаціях. Розивати навички позитивного мислення.
На тренінгу учні називали стресори надзичайних ситуацій; розповідали про головні передумови виживання у надзвичайних ситуаціях; пояснювали небезпеку негативного мислення; демонстрували уміння змінювати негативні думки на позитивні.

/Files/images/1trenngi/100_8610.JPG /Files/images/1trenngi/100_8614.JPG /Files/images/1trenngi/100_8617.JPG

Тренінг № 7 "Стосунки і здоров`я" 6-В клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Вчити дітей робити внесок у розбудову здорових міжособистісних стосунків, пояснювати переваги кооперації та роботи в команді.
На тренінгу учні пояснювали значення терміна "стосунки"; наводили приклади різних видів стосунків; розрізняли здорові та нездорові стосунки і доводили переваги здорових стосунків; оцінювали свої стосунки з іншими людьми; називали дії, які сприяють зміцненню стосунків, і дії, що псують їх; демонстрували здатність працювати в команді.

/Files/images/1trenngi/100_8604.JPG /Files/images/1trenngi/100_8598.JPG /Files/images/1trenngi/100_8605.JPG

Тренінг 3 Тема " Стоп булінг". 8 клас (вчитель - Петлевська В.О.)
Мета: Формувати нетерпимість до проявів агресії, розвивати співчутливе ставлення до жертв насилля, навички надання і отримання допомоги.
Наприкінці заняття учні:пояснюють, що таке булінг; розрізняють булінг і піддражнювання; розробляють стратерії подолання булінгу; демонструють емпатію до жертв насилля та уміння припиняти булінг чи звертатися по допомогу; називають джерела допомоги жертвам булінгу.

/Files/images/1trenngi/DSCF3510.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3512.JPG


Тренінг № 4 " Керування стресами" 7-Б клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Ознайомити з впливом стресу на здоров`я та фізичними, емоційними й духовними способами керування стресом.
На тренінгу учні розпізнавали фізіологічні та психологічні ознаки стресу і стресового перевантаження; пояснювали, як стрес впливає на здоров`я; називали фізичні, емоційні та духовні способи керування стресом.

/Files/images/1trenngi/DSCF3503.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3504.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3509.JPG

Тренінг 5. Упевнена поведінка 5 клас (вчитель - Петлевська В.О.)
Мета тренінгу: Ознайомити учнів з перевагами упевненої поведінки, сприяти розвитку асертивності (неагресивної упевненості), самоповаги і поваги до інших людей. Наприкінці заняття учні: розрізняють пасивну, агресивну й упевнену поведінку; називають вербальні та невербальні ознаки різних типів поведінки (слова, сила та інтонація голосу, міміка, жести, положення тіла); пояснюють переваги упевненої поведінки.

/Files/images/1trenngi/DSCF3500.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3501.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3498.JPG

Тренінг № 6 " Навички спілкування" 6-В клас (вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Розвивати базові комунікативні навички, виховувати дорозичливу, чемну і впевнену манеру спілкування.
На тренінгу учні оцінювали рівень своєї упевненості у спілкуванні з незнайомими людьми; пояснювали, як може зашкодити сором`язливість; демонстрували уміння правильно знайомитися, починати, підтримувати і завершувати розмову, робити компліменти.

/Files/images/1trenngi/100_8591.JPG /Files/images/1trenngi/100_8595.JPG

Тренінг № 4 " Самовизначення і вибір професії" 9 клас ( вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Ознайомити учнів зі складовими життєвого самовизначення, формулою вибору професії, надати підтримку у визначенні особистих мотивів для вибору професії.
На тренінгу учні називали складові життєвого самовизначення; розповідали про формулу вибору професії; складали особистий рейтинг мотивів для вибору професії; критично аналізували гендерні стереотипи щодо вибору професії.
/Files/images/1trenngi/100_8588.JPG /Files/images/1trenngi/100_8589.JPG
Тренінг 4 "Що сприяє порозумінню між людьми " 5 клас (вчитель - Петлевська В.О.)
Мата транінгу: дати змогу відпрацювати навички комунікації; слухати і говорити, розуміти "мову жестів", розвитку щирої доброзичливої манері спілкування.
Наприкінці заняття учні розпізнають вербальні і невербальні способи спілкування; називають чинники, які сприяють спілкуванню і заважають йому; розповідають, як можна подолати сором’язливість і стати упевненішим; демонструють навички подолання невпевненості.

/Files/images/1trenngi/DSCF3496.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3486.JPG

/Files/images/1trenngi/DSCF3494.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3497.JPG

Тренінг № 3 " Стрес і психологічна рівновага. 7 клас. ( вчитель - Сердюк В.Г.)
Мета: Вчити дітей визначати джерела стресу у своєму житті, використовувати техніки самоконтролю.
На тренінгу учні пояснювали, що таке стрес, які є види стресу; називали чинники, які спричиняють стрес; оцінювали індивідуальний вплив стресорів; демонстрували уміння використовувати техніки самоконтролю у стресових ситуаціях.

/Files/images/1trenngi/100_8573.JPG /Files/images/1trenngi/100_8577.JPG /Files/images/1trenngi/100_8581.JPG

Тренінг № 5 " Стилі спілкування". 6-В клас (учитель - Сердюк В.Г)
Мета: Дослідити переваги і недоліки різних стилів спілкування. Розвивати вміння просити про послугу та висувати справедливі вимоги. Виховувати чемність і культуру спілкування.
На тренінгу учні розпізнавали пасивний, агресивний та упевнений стилі спілкування за вербальними та невербальними ознаками. Наводили приклади ситуацій, в яких їм найкраще діяти упевнено, пасивно чи агресивно; ознаки і наслідки різних типів спілкування. Учні аналізували переваги і недоліки пасивної, агресивної і впевненої поведінки. Демонстрували уміння попросити про послугу, допомогу, висувати справедливі вимоги.
/Files/images/1trenngi/100_8562.JPG /Files/images/1trenngi/100_8567.JPG /Files/images/1trenngi/100_8568.JPG

Треніг №1 в 9 класі за темою: "Характер людини" (вчитель Сердюк В.Г.)

Мета: Мотивувати учнів до самовдосконалення, обрання гідних зразків для наслідування.
Учні пояснювали, як формується зарактер. людини. Називали ознаки характеру. Розповідали про людей, які можуть бути взірцем для наслідування.

/Files/images/1trenngi/100_8461.JPG /Files/images/1trenngi/100_8457.JPG /Files/images/1trenngi/100_8455.JPG

/Files/images/1trenngi/100_8459.JPG /Files/images/1trenngi/100_8462.JPG /Files/images/1trenngi/100_8467.JPG

Тренінг № 1 в 8 класі за темою: "Стать і статеві ролі" (вчитель Петлевська В.О.)

Мета: розкрити відміннсть понять "біологічна стать", "соціальна статева роль" (гендер). Ознайомити учнів з концепцією гендерної рівності.
Учні на прикінці заняття розпізнають оснаки статі та гендеру, називають приклади гендерних ролей та стереотипів, можуть пояснити, як гендерні стереотипи можуть обмежувати права людей у сучасному світі.

/Files/images/1trenngi/2 032.jpg /Files/images/1trenngi/2 033.jpg /Files/images/1trenngi/2 035.jpg

Тренінг №1. 6 клас. "Самооцінка і здоров`я людини" (Вчитель - Сердюк В.Г.)

Мета: Пояснити учням, як формується самооцінка, Обговорити недоліки завищеної і заниженої та переваги адекватної самооцінки, тренувати навички постановки і досягнення мети.

/Files/images/1trenngi/100_8477.JPG /Files/images/1trenngi/100_8474.JPG /Files/images/1trenngi/100_8487.JPG

Протягом тренінгу учні пояснювали значення терміну "самооцінка"; навчилися розпізнавати занижену, завищену і адекватну самооцінку; називали переваги адекватної самооцінки; демонстрували уміння підвищувати самоповагу завдяки вибору і досягнення цілей.

Тренінг № 1 в 7 класі за темою: "Розбудова самооцінки" (вчитель - Сердюк В.Г.)

Мета: Ознайомити учнів з поняттям "психологічна рівновага" та способами формування здорової самооцінки.
Учні називали види самооцінки; оцінювали рівень своєї психологічної рівноваги та самооцінки; пояснювали, як низька самооцінка впливає на поведінку підлітків; аналізували вплив критики на самооцінку.
/Files/images/1trenngi/100_8490.JPG /Files/images/1trenngi/100_8493.JPG /Files/images/1trenngi/100_8495.JPG

Тренінг № 1 в 5 класі за темою: "Тема: Ти - особливий"(вчитель - Петлевська В.О.)

Мета: Допомогти учням розвивати життєві навички позитивної самооцінки, самоусвідомлення і самовдосконалення, а також уміння запропонувати допомогу людям з обмеженими можливостями. Напрікінці заняття учні можуть назвати дві свої переваги та один недолік, визначають шляхи підвищення самооцінки за наданим алгоритмом.
./Files/images/1trenngi/DSCF3452.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3447.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3449.JPG

Тренінг № 2 " Вчимося приймати рішення". 6 клас (вчитель - Сердюк В.Г.)

Мета: Вчити дітей аналізувати проблеми і приймати зважені рішення.
На тренінгу учні розрізняли прості, щоденні та складні рішення; називали чинники, що впливають на прийняття рішень; пояснювали алгоритм прийняття рішень за "правилом світлофора".

/Files/images/1trenngi/100_8500.JPG /Files/images/1trenngi/100_8497.JPG /Files/images/1trenngi/100_8503.JPG

Тренінг № 2 " Синергія стосунків". 7-Б клас (вчитель-Сердюк В.Г.)

Мета: ознайомити учнів з поняттям синергії, сприяти розвитку навичок розбудови стосунків.
На тренінгу учні розкривали значення "синергія"; аналізували якість своїх стосунків; наводили приклади синергії у природі, техніці, спорті, стосунках; демонстрували уміння поліпшувати стосунки, знаходити спільну мову з дорослими та однолітками.
/Files/images/1trenngi/100_8504.JPG /Files/images/1trenngi/100_8512.JPG /Files/images/1trenngi/100_8515.JPG /Files/images/1trenngi/100_8514.JPG

Тренінг №2. Тема " Ми - особливі". 5 клас (вчитель - Петлевська В.О.)

Мета: дати учням змогу розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації,уміння працювати в команді, поважати особливі якості інших людей.
Наприкінці заняття учні дають визначення таким понять, як: "дискримінація"," толерантність"; наводять приклади дискримінації та упередженого ставлення; наводять аргументи на користь роботи в команді.
/Files/images/1trenngi/DSCF3454.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3455.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3456.JPG

Тренінг № 2 "Цінності - основа характеру", 9 клас ( вчитель - Сердюк В.Г.)

Мета: Сприяти формуванню у молоді моральної свідомості та правильної системи цінностей.
На тренінгу учні пояснювали, що таке цінності, чим різняться цінності-цілі і цінності-засоби; наводили приклади людей, які орієнтуються на універсальні етичні принципи.
/Files/images/1trenngi/100_8520.JPG /Files/images/1trenngi/100_8521.JPG /Files/images/1trenngi/100_8530.JPG /Files/images/1trenngi/100_8522.JPG

Тренінг № 3 "Як протидіяти тиску однолітків" , 6 клас (вчитель - Сердюк В.Г.)

Мета: Сприяти формуванню упевненої поведінки учнів, умінню протидіяти негативному впливу однолітків.
На тренінгу учні розрізняли позитивні і негативні соціальні впливи; називали причини, з яких деякі люди пропонують щось небезпечне іншим; розпізнавали маніпуляції і вчилися протидіяти їм; демонстрували уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску компанії.

/Files/images/1trenngi/100_8536.JPG /Files/images/1trenngi/100_8537.JPG /Files/images/1trenngi/100_8538.JPG

Тренінг № 3 " Самооцінка характеру" 9 клас (вчитель - Сердюк В.Г.)

Мета: Мотивувати учнів до самовдосконалення, розвивати навички самооцінки, постановки і досягнення мети.
На тренінгу учні наводили приклади загальнолюдських цінностей; аналізували вигоди, які можна отримати від удосконалення характеру; демонстрували уміння ставити перед собою мету і досягати її.

/Files/images/1trenngi/100_8543.JPG /Files/images/1trenngi/100_8546.JPG /Files/images/1trenngi/100_8550.JPG

Тренінг №3 "Про почуття та співчуття". 5 клас (вчитель Петлевська В.О.)

Мета цього тренінгу була навчити дітей толерантно висловлювати свої негативні почуття. Розвивати вміння розуміти почуття інших людей, співчувати і співпереживати. Наприкінці заняття учні навчилися розрізняти такі поняття як " почуття ", " співчуття". Вони описують ознаки невербального вияву почуттів за допомогою жестів, положення тіла, мімікі. Розрізняють " Я-повідомлення" та " Ти - повідомлення". Демонструють здатність ставити себе на місце іншого , уявляти, що він думає, відчуває.
/Files/images/1trenngi/DSCF3467.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3468.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3472.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3476.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3477.JPG

Тренінг 2 " Упевнена поведінка" 8 клас (Вчитель - Петлевська В.О.)

Мета:Розвивати навички упевненої поведінки, формувати почуття власної гідності і поваги до себе та інших.
Наприкінці заняття учні уміють розпізнавати типи поведінки у спілкуванні; пояснюють переваги упевненої поведінки; називають ознаки асертивної поведінки, рівноправного спілкування; наводять приклади прав людини; наводять приклади прав людини; демонструють уміння використовувати «Я-повідомлення».

/Files/images/1trenngi/DSCF3479.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3480.JPG /Files/images/1trenngi/DSCF3481.JPG

Тренінг № 4 "Ефективне спілкування" 6-В клас (вчитель - Сердюк В.Г.)

Мета: Дослідити прогрес у розвитку засобів комунікації. Розвивати навички спілкування: уміння говорити, слухати, встановлювати контакт з іншими людьми.
На тренінгу учні доводили існування швидкого прогресу в розвитку засобів комунікації; розпізнавали вербальні і невербальні канали комунікації; називали вербальні і невербальні ознаки активного слухання; демонстрували уміння уникати непорозумінь - висловлюватися конкретно, ставити уточнювальні запитання.

/Files/images/1trenngi/100_8555.JPG /Files/images/1trenngi/100_8557.JPG /Files/images/1trenngi/100_8561.JPG

Треніг№1 "Як знайти друга". 4 клас (вчитель Чередниченко Т.М.)
Мета: вчити дітей будувати дружні стосунки, цінувати своїх друзів, знайомитись з новими друзіми.
Напирикінці заняття учні розпізнавали, що допомає у дружбі, а що може їй зашкодити; називали правила дружніх стосунків; демонстрували уміння представляти своїх друзів.
/Files/images/1trenngi/IMG_0687.jpg /Files/images/1trenngi/IMG_0668.jpg /Files/images/1trenngi/IMG_0692.jpg

/Files/images/1trenngi/IMG_0693.jpg /Files/images/1trenngi/IMG_0699.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 107

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.