Художня культура

Художня культура.9клас:Педагогічний кейс ( методичні та дидактичні матеріали до уроків). Ч.І. [Електронний ресурс]. - Рівне:ПП ,,Контур плюс”,2009.-33c., 3компакт-диски (СD-ROM).- (знаходиться в бібліотеці)

/Files/images/Бібліотека/SAM_0736.JPG

Метою педагогічного кейсу ,,Художня культура, 9клас” є допомога вчителеві художньої культури у розробці та проведенні власних уроків із використанням мультимедійних технологій, проведенні тестування.
У педагогічному кейсі представлені методичні та дидактичні матеріали до уроків художньої культури в 9класі( Ісеместр):програма ,, Художня культура” для 9класу загальноосвітніх навчальних закладів, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з художньої культури, календарно-тематичне планування уроків художньої культури, методичні рекомендації та інструментарій уроків, мультимедійні засоби навчання художньої культури.

Астрономія
1. Астрономія: 11кл[Електронний ресурс].- Бібліотека електронних наочностей. - К.: Інститут педагогіки АПН України,2007.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)

Електронний ресурс з курсу Астрономія для 11класу виготовлений на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Біологія
1. Біологія людини: 8-9кл[Електронний ресурс].- Віртуальна лабораторія. – К.:ЗАТ Транспортні системи,2006.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист №1/11-7816 від 29.12.2006р.
В електронному ресурсі висвітлені такі теми:
8клас
– Організм людини як біологічна система
– Регуляція функцій
– Опора і рух
– Кров і кровообіг
– Дихання
- Травлення
- Обмін речовин і енергії
– Виділення
- Шкіра
9клас
–Сенсорні системи
– Біологічні основи поведінки людини
Географія
1. Атлас мира. [Електронний ресурс].- К.: Master Media, 2002.- 1електрон.опт.диск (СD-ROM)
Один із кращих на сьогоднішній день мультимедійний атлас світу містить научні дослідження вчених різних епох,континентів,народів та країн.
В ньому можна знайти: докладне і точне зображення вод та рельєфу Землі,політико-адміністративне ділення, розташування населених пунктів, данні про геологічні будови, ґрунти, кліматичні умови, рослинний та тваринний світ.
Фізико-географічний атлас світу має зручну та швидку навігацію,систему масштабування,короткий путівник з описом природи регіонів, історичні замітки про різні місця, докладні карти центральних міст.
Завдяки зручній системі пошуку можна знайти будь-яку точку світу за лічені секунди.
2. Географія материків та океанів:7клас. [Електронний ресурс]. – Карти, коментарі, запитання для самоперевірки,ілюстрації,розваги. - К.: Інститут передових технологій,2004.-1електрон.опт.диск(СD-ROM).
Електронний атлас з курсу географії материків та океанів для 7класу розроблено та видано Інститутом передових технологій.
Зміст Атласу утворюють чотири розділи:
- Загальні закономірності природи Землі
- Океани
- Материки
- Земля – наш спільний дім
Можливості СD-атласу:
- функціональні: перегляд та масштабування карт,робота з текстами,активізація ілюстрацій,друк зображення з екрану;
- навчальні: вивчення матеріалу,здійснення самоперевірки за допомогою електронних текстів,отримання навичок у роботі з комп’ ютерною технікою;
- додаткові:використання ігрової функції ,, Розваги ”.
Атлас містить 40карт, близько 250 ілюстрацій, 108запитань для самоперевірки.

3. Економічна і соціальна географія світу:10-11кл. [Електронний ресурс]. – Карти з коментарями, запитання для самоперевірки,ілюстрації. - К.: Інститут передових технологій,2004.-1електрон.опт.диск(СD-ROM)
Електронний атлас з курсу географії світу для 10-11класів виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України.
Він має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії.
Тематичні карти відображають об’єкти,явища, та процеси,що передбачені навчальною програмою. Тести,таблиці,діаграми коментують і доповнюють інформацію, подану на картах.
Запитання за змістом видання дають можливість здійснити самоперевірку.
Ілюстрації розширяють інформаційні можливості видання.
4. Географія:7-11кл[Електронний ресурс].- Бібліотека електронних наочностей. - К.: ЗАП Мальва,2004.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)

Електронний ресурс з курсу Географія для 7-11клас виготовлений на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та рекомендований для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Історія всесвітня
1. Атлас для курсу з всесвітньої історії : 8кл. [Електронний ресурс]. – Електронні текстові данні, історичні карти, коментарі, запитання для самоперевірки, ілюстрації, розваги . – К.: Інститут передових технологій,2004.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)

Електронний атлас містить 23карти з коментарями, понад 300ілюстрацій,156запитань для самоперевірки.
В атласі висвітлені такі теми:
- Великі географічні відкриття
–Початок Реформації в Європі
–Визвольний рух у Нідерландах
–Франція у ХУІ - першій половині ХУІІст.
- Англія в ХУІ ст.
– Московська держава в ХУІ - ХУІІст.
– Тридцятилітня війна
– Польща в ХУІ - ХУІІІ ст.
- Країни Сходу в ХУІ - ХУІІІ ст.
- Англійська революція середини ХУІІ ст.
- Російська держава наприкінці ХУІІ - ХУІІІст.
- Німецькі держави у ХУІІст.
- Америка у ХУІІІст.
Головною особливістю атласу є його демонстраційні можливості як в комп’ютерному класі, так і в предметному кабінеті, де є хоча б один комп’ютер.
2. . Атлас для курсу з всесвітньої історії : 9кл. [Електронний ресурс]. – Електронні текстові данні, історичні карти, коментарі, запитання для самоперевірки, ілюстрації, розваги . – К.: Інститут передових технологій,2004.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)
Електронний атлас для курсу зі всесвітньої історії для 9 класу розроблено та видано Інститутом передових технологій на базі поліграфічного видання ,,Атлас з нової історії (1789-1914рр.).9кл.”
Електронний атлас містить 16карт з коментарями, понад 500ілюстрацій, 144запитання для самоперевірки.
В атласі висвітлені такі теми:
- Французька революція кінця ХУІІІст.
- Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції
–Країни Європи у 1815-1847рр.
- Революції 1848-1849рр. у Європі
–Утворення національних держав в Італії та Німеччині.
- Центральна Європа в 1860-1870-ті роки
–Міжнародні відносини у 1840-1860-их роках
–США у першій половині ХІХ ст. Громадянська війна(1861-1865рр.)
- Російська імперія в ХІХст.
- Міжнародні відносини наприкінці ХІХст. - на початку ХХст.
- Країни Америки наприкінці ХІХ – на початку ХХст.
- Російська імперія наприкінці ХІХст. - на початку ХХст.
- Країни Азії наприкінці ХІХст. – на початкуХХст.
Головною особливістю атласу є його демонстраційні можливості як в комп’ютерному класі, так і в предметному кабінеті, де є хоча б один комп’ютер.
3.Атлас з курсу Всесвітня історія: 10кл. [Електронний ресурс]. – Електронні текстові данні, історичні карти, коментарі, ілюстрації, відео сюжети, запитання для самоперевірки, конструктор уроків . – К.: Інститут передових технологій,2006.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)

Електронний атлас з курсу ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ для 10класу виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України.
Історичні карти відображають події та явища світової історії періоду 1914-1939р.р.
Тексти коментують і доповнюють картографічну інформацію.
Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.
Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху, що вивчається:історичні портрети, політичні плакати,фотодокументи.
Словник допомагає користувачеві орієнтуватися в історичних поняттях і термінах.
Реалізована у СD-атласі функція Конструктор дає можливість користувачеві самостійно сформувати сценарій уроку, використовуючи як елементи змісту атласу, так і матеріали з інших джерел, складати електронні тести та проводити перевірку знань, в тому числі по мережі .
Історія України
1. Атлас з історії України: 5кл. [Електронний ресурс]. –Історичні карти, коментарі, ілюстрації . – К.: Інститут передових технологій, 2004.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)

Електронний атлас з курсу ІСТОРІЯ УКРАЇНИ для 5класу виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України. Схвалено комісією засобів навчання та шкільного обладнання НМР з питань освіти МОН України.
В Атласі запропоновані:
Історичні карти, які відображають події та явища вітчизняної історії від доби давньо- слав’янських племен до сьогодення. Додаються також карти історико-етнографічного районування України та стародавнього Києва. Ввідна частина знайомить учнів з правилами прочитання історичної карти;
Тексти, які стисло коментують тему і доповнюють зміст карт;
Запитання за темами дають можливість учневі здійснити самоперевірку;
Ілюстрації у вигляді художніх малюнків тематичного змісту;
Розваги надають можливість учневі самому відтворити карту.
Програма оснащена функціями масштабування і ,, мандрування ” картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної,так і більш детальної інформації.
Атлас може бути корисним не тільки як навчальне видання, а й стати у пригоді усім, хто цікавиться історією.
2. Атлас для курсу з історії України: 8кл. [Електронний ресурс]. – Електронні текстові данні, історичні карти, коментарі, ілюстрації, запитання для самоперевірки, розваги . – К.: Інститут передових технологій,2004.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)
Електронний атлас для курсу з історії України для 8 класу розроблено та видано Інститутом передових технологій на базі поліграфічного видання ,,Атлас з історії України (ХУІ-ХУІІІст.).8кл.”
Мета атласу: формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою.
Електронний атлас має такі складові:
14карт з коментарями,
276тестових запитань,
понад 200ілюстрацій,
перелік рекомендованої літератури.
В атласі висвітлені такі теми:
- Люблінська Унія. Початок польського панування на Українських землях
- Виникнення українського козацтва та Запорізька Січ
– Повстання 90-х років ХУІ ст.
- Українське козацтво у першій чверті ХУІІст.
– Національно-визвольні повстання українського народу 20-30р.р. ХУІІст.
– Церковне життя в другій половині ХУІст.- першій половині ХУІІ ст.
– Культура України в другій половині ХУІст.- першій половині ХУІІ ст.
–Початок національно-визвольної війни українського народу проти польського панування
- Розгортання Національно-визвольної війни в 1648-1649р.р.
- Утворення Української козацької держави
- Гетьманщини
- Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650-1653р.р.
– Українсько-московський договір 1654р. Продовження війни
– Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського
- Порушення територіальної цілісності Української держави
– Гетьманщини
- Правобережна та Лівобережна Україна в 60-80-х р.р. ХУІІст.
– Запорізька Січ у другій половині ХУІІст.
- Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна у другій половині ХУІІст.
–Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці ХУІІ- на початку ХУІІІст.
- Україна в подіях Північної війни
- Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії
- Розвиток культури України в другій половині ХУІІ –в першій половині ХУІІІст.
Атлас можливо демонструвати як в комп’ютерному класі, так і в предметному кабінеті, де є хоча б один комп’ютер.
3. Атлас з курсу Історія України: 10кл. [Електронний ресурс]. – Історичні карти, коментарі, ілюстрації, відео сюжети, запитання для самоперевірки, конструктор уроків . – К.: Інститут передових технологій,2006.-1електрон.опт.диск (СD-ROM)

Електронний атлас з курсу ІСТОРІЯ УКРАЇНИ для 10класу виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України. Електронний атлас містить:
Історичні карти, відображають події та явища вітчизняної історії періоду 1914-1939р.р.
Тексти коментують і доповнюють картографічну інформацію.
Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.
Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху, що вивчається: історичні портрети, політичні плакати,фотодокументи.
Словник допомагає користувачеві орієнтуватися в історичних поняттях і термінах.
Реалізована у СD-атласі функція Конструктор дає можливість користувачеві самостійно сформувати сценарій уроку, використовуючи як елементи змісту атласу, так і матеріали з інших джерел, складати електронні тести та проводити перевірку знань, в тому числі по мережі .
Кiлькiсть переглядiв: 411

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.