/Files/images/1232222_i.jpg

ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ДИТИНИ

· має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де про­живає;
· розпізнає 3—5 (і більше) видів дерев, кущів, трав’янистих рос­лин, грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікар­ських рослин; знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє значення у природі та в житті людини;
· розпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уяв­лення про звірів, птахів (перелітні, осілі), безхребетних (чер­ви, молюски, раки, павуки, комахи), прісноводних та акварі­умних риб, земноводних, плазунів; знає назву, будову і спосіб їхнього життя, цікаві особливості поведінки, значення тварин у природі та в житті людини;
· має уявлення про окремих представників тваринного та рос­линного світу інших географічних зон Землі;
· знає, які види водойм (річки, озера, моря) є у місцевості, де проживає, їх назву, значення у природі та в житті людини;
· володіє елементарними правилами природокористування, без­печної поведінки в природі тощо;
· розуміє і може пояснити значення повітря, води, ґрунтів у природі та в житті людини;
· має елементарні уявлення про світлові та електричні явища природи;
· чітко розрізняє пори року та їх послідовність, може розпові­сти про їх характерні ознаки, про відповідні сезонні зміни в природі, житті тваринного світу та діяльності людини;
· орієнтується на глобусі, мапі, розрізняє водний простір (океа­ни) і сушу (материки);
· має елементарні уявлення про космос: компоненти видимо­го космосу (Місяць, зорі, Сонце), невидимого (деякі планети, комети, сузір’я); засоби дослідження космосу людиною (те­лескопи, станції, космічні кораблі); професії, що пов’язані із космосом (космонавти, астронавти, астрономи);
· класифікує предмети найближчого оточення (посуд, одяг, взуття, меблі, іграшки, побутова техніка, продукти харчуван­ня тощо), знає їх назву, функціональне призначення/значен­ня та способи дії/використання; називає різні види транспор­ту, споруд, розрізняє різні види житла;
· має знання про способи виробництва предметів побуту (старо­винні, сучасні, рукотворні, промислові предмети) та сирови­ну/матеріали, з яких вони виготовлені (дерево, глина, скло, метал, папір, тканина, шкіра, пластик, хутро тощо); розрізняє соціальні середовища (сім’я, родина, рід, дошкіль­ний навчальний заклад, школа, місто, село, країна), розуміє взаємозалежність між окремою людиною та її близьким і да­леким соціальним довкіллям;
· розуміє поняття: рідні, близькі, знайомі, чужі; молодші, од­нолітки, старші, дорослі, старі; володіє культурою взаємин з різними категоріями людей;
· знає назву міста/села, країни, в якій мешкає, та столиці; на­зиває і шанує державні символи (Герб, Гімн, Прапор); розповідає про сімейні свята, бере активну участь у їх підго­товці, дотримує сімейних традицій;
· має уявлення про інші нації та народи, знає назви 2-3 країн. Прихильно ставиться до людей інших національностей. Про­являє миролюбність, толерантність;
· має сформовані вміння і навички найбільш доступних і необ­хідних для розвитку соціального досвіду видів праці. Прояв­ляє інтерес до різних професій.
Кiлькiсть переглядiв: 305

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.